We hebben je ❤ nodig!

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG is een voorwaarde om bij Fokus te kunnen werken.

Hoe werkt het aanvragen van een VOG?

Fokus bereidt de VOG digitaal voor via Justis, je krijgt vervolgens een e-mail (met een link en een aanvraagcode) en kan de aanvraag afronden met behulp van Digi-D. Let op, deze e-mail kan terecht komen in je ongewenste e-mailbox! Zodra je de VOG hebt ontvangen stuur je het originele document naar de personeelsadministratie van Fokus.

Kosten

De kosten zijn € 33,85 en worden eerst door jou betaald. De gemaakte kosten krijg je, zodra wij de originele VOG ontvangen hebben, vergoed bij je salarisbetaling met een maximum van € 33,85. Indien je binnen het eerste dienstverband uit dienst gaat, komen de kosten alsnog voor eigen rekening en worden deze verrekend.

×